Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại

Chính trị 19-04-2022

Sau 7 mùa giải thành công, ngày 18.4, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Báo Nhân dân và các cơ quan liên quan tổ chức Họp báo phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII. 

BTNO