Phát hiện mới về bối cảnh trong kiệt tác ‘Mona Lisa’

Bức tranh Mona Lisa của họa sĩ thiên tài Leonardo Da Vinci (Lê-ô-nác-đô Đa Vin-chi) là một kiệt tác nghệ thuật của thế giới với nhiều bí ẩn mà hàng trăm năm qua các chuyên gia luôn muốn làm sáng tỏ. Mới đây nhất, một nhà khoa học tuyên bố đã tìm ra khung cảnh ngoài đời thực phía đằng sau chân dung của nàng Mona Lisa.

BTNO