Phát hiện nước trên sao chổi hiếm

Lần đầu tiên, các nhà thiên văn học đã phát hiện nước trên một sao chổi xuất phát từ vành đai tiểu hành tinh nằm giữa quỹ đạo sao Hỏa và sao Mộc, nhờ vào kính viễn vọng không gian James Webb.

BTNO