Phát hiện sớm để điều trị an toàn bệnh lý hậu Covid-19

Theo các chuyên gia y tế, việc điều trị bệnh lý hậu Covid-19 là điều trị không đặc hiệu. Mục tiêu chính nhằm giảm thiểu tổn thương do bệnh gây ra và ngăn ngừa sự xuất hiện của những tổn thương lâu dài.

Tâm Giang