Chia sẻ:

Phát huy dân chủ đại diện trong bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Pháp luật 11-03-2021

Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI