Chia sẻ:

Phát huy tính dân chủ khi cử tri được mời tham dự kỳ họp HĐND tỉnh

Chính trị 11-12-2019
Hầu hết ý kiến cử tri phát biểu trên tinh thần đóng góp, xây dựng chính quyền, vì quyền lợi chính đáng của nhân dân, nhằm góp phần phục vụ mục tiêu phát triên kinh tế - xã hội của tỉnh.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI