Chia sẻ:

Phát huy tinh thần chống dịch từ cơ sở

Xã hội 16-07-2021

Qua hoạt động của các Tổ sát covid-19 cộng đồng, góp phần cùng với chính quyền địa phương và ngành chức năng trong truy vết, giám sát, quản lý chặt chẽ các trường hợp nghi mắc bệnh, trường hợp từ vùng dịch về, đảm bảo cho việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả.

Nhật Quang

 

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI