Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Pháp luật 01-05-2022

Cùng với cả hệ thống chính trị, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh đã tích cực vào cuộc trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tố Tuấn - Hà Quang