Phát huy vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Sáng 31.10, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội thảo khoa học “Phát huy vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh".

Tố Tuấn