Chia sẻ:

Phát huy vai trò người cao tuổi trong xây dựng, bảo vệ tổ quốc

Pháp luật 14-10-2021

Hiến pháp năm 2013 quy định: “Người cao tuổi được Nhà nước, gia đình và xã hội tôn trọng, chăm sóc và phát huy vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI