“Phạt nguội”- những điều cần biết

Pháp luật 01-06-2024

“Phạt nguội” là cách nói ngắn gọn của người dân về cách xử lý hành chính của lực lượng cảnh sát giao thông. Theo đó, cảnh sát giao thông không dừng phương tiện để kiểm soát hoặc không lập biên bản trực tiếp mà thu thập chứng cứ và xử phạt sau.

Đại Dương