Phát triển vùng nguyên liệu mía xanh, bền vững

Kinh tế 16-04-2024

Công ty sẽ chủ động chuyển giao khoa học kỹ thuật tiên tiến, tập trung đồng bộ cơ giới hoá, triển khai các chính sách đầu tư, xây dựng cánh đồng liên kết diện tích mía lớn, đáp ứng nhu cầu về vốn, máy móc thiết bị…

Hoàng Yến – Trúc Ly