Phí phát thải CO2 trong năm 2022 ở mức cao kỷ lục

Thế giới 27-05-2023

Trong năm 2022, các nước trên thế giới đã thu được 95 tỷ USD tiền phí phát thải CO2 của doanh nghiệp, tăng mạnh so với mức 84 tỷ USD của năm trước đó, và đây cũng là mức cao nhất từ trước đến nay.

BTNO