Phiên họp thứ 3, Ban Chỉ đạo Tổng kết 40 năm Đổi mới

Thời sự 14-06-2024

Sáng 12.6, tại Phủ Chủ tịch, Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam đã tổ chức phiên họp thứ ba. Chủ trì phiên họp có Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó trưởng ban: Thường trực Ban Bí thư Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng  lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nguyễn Xuân Thắng.

BTNO