Chia sẻ:

Phim tài liệu: Quân dân Tây Ninh - Trên hành trình bảo vệ biên cương Tổ quốc. Phần 2: Quân dân Tây Ninh chung tay xây dựng thế trận biên phòng

Pháp luật 05-03-2019

Nếu như giai đoạn từ năm 1975 đến năm 1979 được xem là giai đoạn gian khổ, ác liệt nhất của Công an nhân dân vũ trang Tây ninh, thì giai đoạn 1980-1990 được xem là những năm tháng khó khăn, vất vả nhất đối với những người lính biên phòng. 

 

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI