Chia sẻ:

Phim tài liệu: Quân dân Tây Ninh - Trên hành trình bảo vệ biên cương Tổ quốc. Phần 3.1: Bảo vệ biên cương trong tình hình mới

Pháp luật 05-03-2019

Được sự chỉ đạo, định hướng đúng đắn kịp thời của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Tây Ninh, của Đảng uỷ BĐBP, quân và dân biên giới Tây Ninh đoàn kết nhau ra biên giới vận dụng các đối sách, biện pháp đấu tranh ôn hoà, mềm dẽo không gây căng thẳng, đối đầu, nhanh chóng ổn định tình hình biên giới...

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI