Chia sẻ:

Phim tài liệu: Quân dân Tây Ninh - Trên hành trình bảo vệ biên cương Tổ quốc. Phần 3.2: Toàn dân chung sức Bảo vệ biên cương trong tình hình mới.

Pháp luật 05-03-2019

BĐBP là lực lượng chuyên trách để kế tục sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới luôn hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI