Phổ cập kỹ năng số cho thành viên tổ công nghệ số cộng đồng

Mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức chương trình phổ cập kỹ năng số cho các thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Yến