Chia sẻ:

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW tại Tây Ninh

Chính trị 12-04-2019
Phó Thủ tướng cho rằng, “Tây Ninh có những cách làm sáng tạo trong công tác dân tộc, tôn giáo. Đây là kinh nghiệm rất tốt của Tây Ninh cần được nhấn mạnh trong báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết 33”.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI