Phòng, chống dịch bệnh đầu năm học mới cho trẻ mầm non

Năm học 2023-2024, các trường bắt đầu năm học mới có phần thuận lợi hơn do dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát tốt. Song, công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở các trường học không vì thế mà lơ là, nhất là các trường mầm non, mẫu giáo phải đối diện với nguy cơ dịch bệnh xảy ra và lây lan cao hơn.

Hoàng Yến