Chia sẻ:

Phòng, chống dịch bệnh trên cây ăn trái đầu mùa mưa

Kinh tế 31-05-2021

Để có được mùa vụ bội thu, hạn chế thiệt hại bởi dịch bệnh trên cây trồng, bà con nông dân cần tích cực thăm vườn, đồng, ruộng  để nắm rõ diễn biến sinh trưởng của loài dịch hại để có những biện pháp xử lý kịp thời. Đồng thời, tuân thủ nguyên tắc 4 đúng khi bón phân là đúng loại, đúng liều, đúng lúc và đúng cách.

BTNO

 

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI