Chia sẻ:

Phòng, chống dịch tả heo Châu Phi: “Chống dịch như chống giặc”(tt)

Xã hội 15-08-2019

Bệnh dịch tả heo Châu Phi diễn biến rất phức tạp, đến nay dịch đã xuất hiện tại 62/63 tỉnh, thành trong cả nước.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI