Phòng, chống thiên tai: Chủ động ứng phó để hạn chế thiệt hại

Xã hội 29-05-2023

Cả hai địa phương huyện Tân Châu và huyện Tân Biên đều mong dự án kênh tiêu Tân Lập và dự án nạo vét suối Nước Đục sớm được triển khai để tình trạng ngập diện rộng tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên và các xã Tân Hà, Tân Đông, Tân Hội được hạn chế…

Tấn Hưng–Khánh Duy