Chia sẻ:

Phòng, chống “tín dụng đen”

Pháp luật 24-12-2020

“Tín dụng đen” là hình thức cho vay, đi vay hoặc huy động vốn với lãi suất vượt quá mức lãi suất mà pháp luật quy định, được thực hiện bởi các cá nhân, nhóm người hoặc tổ chức kinh doanh dịch vụ tài chính, và nó thường gắn với các hành vi đòi nợ, chiếm đoạt tài sản trái pháp luật.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI