Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải gắn chặt với các phong trào cách mạng ở địa phương

Pháp luật 01-04-2023

Ngày 28.3, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Nhật Quang