Phòng trừ sâu, bệnh vụ lúa Hè Thu, chủ động sản xuất vụ Mùa 2023

Kinh tế 31-08-2023

Hiện diện tích lúa Hè Thu 2023 còn lại trên đồng chủ yếu đang giai đoạn chín với khoảng 18.200 ha, một số diện tích xuống giống muộn đang giai đoạn trổ, do đó, nông dân cần lưu ý nhóm đối tượng gây hại như: bệnh đạo ôn, bệnh cháy bìa lá, bệnh đen lép hạt.

Trúc Ly - Nhật Quang