Chia sẻ:

Phụ nữ Tây Ninh đoàn kết, sáng tạo

Chính trị 18-11-2021

Tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở ngày càng phát triển, đội ngũ cán bộ Hội ngày càng trưởng thành, khẳng định được vai trò của mình trong việc tham gia công tác lãnh đạo và quản lý.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI