Phục vụ sách lưu động: Chắp cánh văn hoá đọc cho cộng đồng

Văn hoá đọc luôn cần thiết đối với mọi thời đại. Đọc giúp mở mang kiến thức, dung nạp tri thức, vốn sống. Chính vì vậy, hoạt động khuyến đọc luôn được quan tâm. Hoạt động khuyến học ngày càng phong phú, đa dạng để khuyến khích mọi người cùng tham gia đọc sách.

Vũ Nguyệt