Phường Ninh Sơn tổ chức nhiều nhiều hoạt động chăm lo người nghèo

Xã hội 22-07-2021

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế- xã hội. Trong đó, các đối tượng yếu thế, hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng nhiều nhất.

Nhật Quang