Quá tải đăng kiểm vì phương tiện các tỉnh, thành lân cận

Xã hội 03-01-2023

Từ đầu tuần đến nay, ngoài trung tâm đăng kiểm ở huyện Tân Châu tạm ổn định, hai trung tâm còn lại ở thành phố Tây Ninh và thị xã Trảng Bàng đều rơi vào tình trạng quá tải.

Tấn Hưng - Khánh Duy