Chia sẻ:

Quan tâm giải quyết những kiến nghị của cử tri

Chính trị 03-07-2019
Đến thời điểm hiện nay, có 39/53 kiến nghị được trả lời làm rõ hoặc giải quyết dứt điểm, đa số tập trung vào vấn đề sửa chữa, khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp một số tuyến đường, cống thoát nước, kênh mương; xử lý một số cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường...

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI