Chia sẻ:

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính

Chính trị 29-04-2021

Sáng 28.4, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp; đồng thời, phát động thi đua chuyên đề ngành Nội chính, giai đoạn 2021-2025.

Tố Tuấn

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI