Quán triệt và triển khai Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị

Chính trị 25-06-2022

Sáng nay 22/6, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 15 ngày 5/5/2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của các cấp, uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

BTNO