Quảng bá hàng hóa Việt Nam tại châu Phi

Với chủ đề "Châu Phi, cửa ngõ cho hợp tác công nghiệp, nông nghiệp và thương mại", Diễn đàn thương mại do Trung tâm Đầu tư và Phát triển Arab-châu Phi tổ chức nhằm kết nối hơn 250 nhà đầu tư, doanh nhân khu vực và quốc tế. Thương vụ và Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria kiêm các nước Senegal, Mali, Niger, Gambia và Mauritania đã tham dự sự kiện và quảng bá hàng hóa Việt Nam.

BTNO