Quay thưởng chương trình “Hoá đơn may mắn”

Kinh tế 26-10-2022

Sáng 25.10, Hội đồng giám sát Chương trình “Hoá đơn may mắn” tổ chức kỳ lựa chọn quay số trúng thưởng quý II và quý III năm 2022.