Quốc hội cho ý kiến về Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

Pháp luật 02-06-2023

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, sáng 30.5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi). Các đại biểu bày tỏ thống nhất với Báo cáo tiếp thu giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật; đồng thời cho rằng, đây là một trong những dự thảo luật khó, vừa phải có quy định chung để điều chỉnh các hành vi trong thực tiễn có liên quan đến giao dịch điện tử; lại vừa không được quá chi tiết, vừa không nặng về kỹ thuật chuyên ngành sâu.

BTNO