Quốc hội điều chỉnh chương trình kỳ họp

Thời sự 23-05-2024

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, chiều 21/5, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình kỳ họp; thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

BTNO