Quốc hội Israel thông qua dự luật hạn chế bãi nhiệm thủ tướng

Thế giới 28-03-2023

Ngày 23.3, Quốc hội Israel đã thông qua dự luật giới hạn các tình huống bãi nhiệm thủ tướng. Đây cũng là một trong các dự luật nằm trong kế hoạch cải cách tư pháp gây tranh cãi do chính phủ liên minh đề xuất, khiến Israel rơi vào làn sóng biểu tình gần 3 tháng qua.

BTNO