Quốc hội quyết nhiều cơ chế đặc thù cho cao tốc Bắc–Nam giai đoạn 2

Kinh tế 22-01-2022

Quốc hội vừa mới thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 bao gồm 12 dự án thành phần bằng nguồn vốn đầu tư công với  tổng mức đầu tư khoảng 146.990 tỷ đồng kèm theo với nhiều cơ chế đặc thù để đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư của dự án.

BTNO