Quốc hội Somalia bổ nhiệm Thủ tướng mới

Thế giới 27-06-2022

Hôm qua, Quốc hội Xô-ma-li đã nhất trí bổ nhiệm ông Hamza Abdi Barre (Ham-da Áp-đi Ba) làm Thủ tướng thứ 21 của nước này, mở đường cho việc thành lập một Chính phủ mới cho quốc gia ở vùng Sừng châu Phi đang đối mặt với nhiều khó khăn này.

BTNO