Quốc hội thảo luận các dự án Luật liên quan đến ngành công an

Chính trị 29-05-2023

Tiếp tục chương trình Kỳ họp, chiều nay 27/5, Quốc hội thảo luận ở tổ về Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

BTNO