Quốc hội thảo luận tổ về cơ chế đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An và Tp Đà Nẵng

Thời sự 01-06-2024

Tiếp theo chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV, chiều 31.5, đại biểu Quốc hội các tỉnh: Sơn La, Tuyên Quang, Đà Nẵng và Tây Ninh có buổi thảo luận tại tổ về Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022.

Tố Tuấn – Thanh Hải