Quốc hội thảo luận tổ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Kinh tế 24-10-2022

Tiếp tục chương trình kỳ họp 4, Quốc hội khoá XV, sáng 22.10, các đại biểu Quốc hội đã có buổi thảo luận tại tổ về kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác.

Tố Tuấn – Thanh Hải