Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi)

Thời sự 25-06-2024

Sáng 25.6, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi). Dự thảo gồm 10 chương, 78 điều, điều chỉnh những vấn đề lớn về công chứng bản dịch; về mô hình tổ chức của văn phòng công chứng; về công chứng điện tử; về đào tạo, hành nghề, bổ nhiệm công chứng viên; về tổ chức và hoạt động; về thẩm quyền công chứng giao dịch về bất động sản…

Nguồn Truyền hình Quốc hội