Quy định của pháp luật ghi tên cha trong giấy khai sinh cho con ngoài giá thú

Pháp luật 04-04-2024

Pháp luật hiện hành chưa có quy định về khái niệm con ngoài giá thú nhưng có thể hiểu con ngoài giá thú là việc con sinh ra nhưng cha mẹ không có đăng ký kết hôn theo quy định pháp luật. 

TVPL