Chia sẻ:

Quy định của pháp luật về hoạt động từ thiện

Pháp luật 17-06-2021

Việc tổ chức vận động đóng góp ủng hộ khắc phục khó khăn chỉ thực hiện khi thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng xảy ra làm thiệt hại lớn về người, tài sản của Nhân dân.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI