Quy định của pháp luật về hoạt động từ thiện

Pháp luật 11-12-2021

Để giúp Quý độc giả hiểu rõ hơn một số quy định của Nghị định này, chương trình Pháp luật với đời sống hôm nay mời Luật gia Nguyễn Thị Kim Hương, cùng trao đổi về nội dung trên. Cảm ơn luật gia đã dành thời gian tham gia chương trình.

BTNO