Chia sẻ:

Quy định địa điểm không được uống rượu, bia

Pháp luật 07-01-2021

Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia đã quy định mang tính chất luật hóa thống nhất chung nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức khi thực thi công vụ, phục vụ Nhân dân được tốt hơn khi thi hành công vụ.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI