Quy định khung giá khám chữa bệnh theo yêu cầu

Hiện nay, mỗi bệnh viện áp dụng mức giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu rất khác nhau, từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng.  Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 13 quy định khung giá và phương pháp định giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở y tế công lập.

BTNO