Quy định mới về đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe từ 1/6

Pháp luật 04-04-2024

Thông tư 05 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe sẽ có có hiệu lực từ ngày 1/6/2024

BTNO